Thiết kế web xổ số

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ hai - Ngày 24-10-2022

XSMN » XSMN Thứ hai » XSMN 24-10-2022
TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
70
24
03
G7
849
656
715
G6
6280
8714
6965
6349
7847
1745
3093
1552
2790
G5
1438
7394
0498
G4
92081
96865
93346
70679
43676
03784
05018
29657
99320
99502
40551
08743
27418
74307
96057
46187
05078
26936
87953
25628
53970
G3
79438
41846
04413
28618
43824
01836
G2
07226
97036
08397
G1
03018
42224
64287
ĐB
099412
682158
555582
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 02 - 07 03
1 12 - 14 - 18 - 18 13 - 18 - 18 15
2 26 24 - 20 - 24 24 - 28
3 38 - 38 36 36 - 36
4 46 - 46 - 49 43 - 45 - 47 - 49
5 58 - 51 - 56 - 57 57 - 52 - 53
6 65 - 65
7 79 - 70 - 76 78 - 70
8 81 - 80 - 84 82 - 87 - 87
9 94 97 - 90 - 93 - 98
Đuôi TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 80 - 70 20 70 - 90
1 81 51
2 12 02 82 - 52
3 13 - 43 53 - 03 - 93
4 84 - 14 24 - 24 - 94 24
5 65 - 65 45 15
6 26 - 46 - 46 - 76 36 - 56 36 - 36
7 57 - 07 - 47 87 - 57 - 87 - 97
8 18 - 18 - 38 - 38 58 - 18 - 18 78 - 28 - 98
9 79 - 49 49

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ hai - Ngày 03-10-2022

XSMN » XSMN Thứ hai » XSMN 03-10-2022
TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
52
20
48
G7
990
492
848
G6
0974
3113
1081
3106
4779
3650
4448
7923
2582
G5
6125
3094
5984
G4
24239
73064
19183
49412
99708
66385
18857
41482
13683
28993
32067
48844
58169
55029
65567
13555
46320
90537
28042
38561
70822
G3
59337
47724
18316
52975
47832
06481
G2
47517
41346
91782
G1
70803
60179
22734
ĐB
085720
265535
285053
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 03 - 08 06
1 17 - 12 - 13 16
2 20 - 24 - 25 29 - 20 20 - 22 - 23
3 37 - 39 35 34 - 32 - 37
4 46 - 44 42 - 48 - 48 - 48
5 57 - 52 50 53 - 55
6 64 67 - 69 67 - 61
7 74 79 - 75 - 79
8 83 - 81 - 85 82 - 83 82 - 81 - 82 - 84
9 90 93 - 92 - 94
Đuôi TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 20 - 90 50 - 20 20
1 81 81 - 61
2 12 - 52 82 - 92 82 - 22 - 32 - 42 - 82
3 03 - 13 - 83 83 - 93 53 - 23
4 24 - 64 - 74 44 - 94 34 - 84
5 85 - 25 35 - 75 55
6 46 - 06 - 16
7 17 - 37 - 57 67 67 - 37
8 08 48 - 48 - 48
9 39 79 - 29 - 69 - 79

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ hai - Ngày 26-09-2022

XSMN » XSMN Thứ hai » XSMN 26-09-2022
TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
75
61
11
G7
479
420
992
G6
5774
6135
5729
4693
6928
3877
8662
1149
9789
G5
6857
0969
4114
G4
55052
86443
49540
52465
14637
62708
82350
59257
32759
72075
85758
42885
52315
12704
25291
15998
24134
18321
86113
56080
25407
G3
37139
60175
69646
56725
92043
66437
G2
74461
79194
60129
G1
36078
35962
20049
ĐB
087007
309392
101413
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 07 - 08 04 07
1 15 13 - 11 - 13 - 14
2 29 25 - 20 - 28 29 - 21
3 39 - 35 - 37 37 - 34
4 43 - 40 46 49 - 43 - 49
5 52 - 50 - 57 57 - 58 - 59
6 61 - 65 62 - 61 - 69 62
7 78 - 74 - 75 - 75 - 79 75 - 77
8 85 80 - 89
9 92 - 93 - 94 91 - 92 - 98
Đuôi TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 40 - 50 20 80
1 61 61 91 - 11 - 21
2 52 92 - 62 62 - 92
3 43 93 13 - 13 - 43
4 74 94 - 04 34 - 14
5 75 - 35 - 65 - 75 25 - 15 - 75 - 85
6 46
7 07 - 37 - 57 57 - 77 37 - 07
8 78 - 08 58 - 28 98
9 39 - 29 - 79 59 - 69 49 - 29 - 49 - 89

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ hai - Ngày 19-09-2022

XSMN » XSMN Thứ hai » XSMN 19-09-2022
TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
06
07
25
G7
814
727
284
G6
9773
2242
0466
0892
6535
3296
0780
5172
1132
G5
6780
5876
7334
G4
23953
77945
22836
22716
66876
94644
66426
73919
57480
80781
70628
75964
73322
53393
19090
74081
58891
48451
61723
29426
79006
G3
82372
18895
60332
14459
61869
02809
G2
18626
87283
61062
G1
04115
40573
01309
ĐB
275622
870842
586883
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 06 07 09 - 06 - 09
1 15 - 14 - 16 19
2 22 - 26 - 26 28 - 22 - 27 23 - 25 - 26
3 36 32 - 35 34 - 32
4 45 - 42 - 44 42
5 53 59 51
6 66 64 62 - 69
7 72 - 73 - 76 73 - 76 72
8 80 83 - 80 - 81 83 - 80 - 81 - 84
9 95 93 - 92 - 96 90 - 91
Đuôi TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 80 80 90 - 80
1 81 81 - 51 - 91
2 22 - 42 - 72 42 - 22 - 32 - 92 62 - 32 - 72
3 53 - 73 73 - 83 - 93 83 - 23
4 44 - 14 64 34 - 84
5 15 - 45 - 95 35 25
6 26 - 06 - 16 - 26 - 36 - 66 - 76 76 - 96 26 - 06
7 27 - 07
8 28
9 59 - 19 09 - 09 - 69

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ hai - Ngày 12-09-2022

XSMN » XSMN Thứ hai » XSMN 12-09-2022
TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
10
47
27
G7
089
813
354
G6
8680
9622
4275
1046
7360
5953
1630
6440
8147
G5
2555
0883
9659
G4
77984
18913
82560
46537
54249
34023
93135
02459
03618
82939
84517
44188
55320
25281
16259
49427
41205
94269
62813
10935
52099
G3
44937
96720
49157
43448
53920
06512
G2
44296
57847
34142
G1
75744
29614
57668
ĐB
027780
018594
307071
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05
1 13 - 10 14 - 13 - 17 - 18 12 - 13
2 20 - 22 - 23 20 20 - 27 - 27
3 37 - 35 - 37 39 35 - 30
4 44 - 49 47 - 46 - 47 - 48 42 - 40 - 47
5 55 57 - 53 - 59 59 - 54 - 59
6 60 60 68 - 69
7 75 71
8 80 - 80 - 84 - 89 88 - 81 - 83
9 96 94 99
Đuôi TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 80 - 10 - 20 - 60 - 80 20 - 60 20 - 30 - 40
1 81 71
2 22 42 - 12
3 13 - 23 83 - 13 - 53 13
4 44 - 84 94 - 14 54
5 35 - 55 - 75 05 - 35
6 96 46
7 37 - 37 47 - 17 - 47 - 57 27 - 27 - 47
8 48 - 18 - 88 68
9 49 - 89 59 - 39 59 - 59 - 69 - 99
Xem thêm

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

- XSMN Thứ 2: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài TP Hồ Chí MinhĐồng Tháp  Cà Mau

- XSMN Thứ 3: quay số mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài Bến TreVũng Tàu  Bạc Liêu

- XSMN Thứ 4: phát hành trực tiếp xổ số đài 3 đài Đồng NaiCần Thơ và Sóc Trăng

- XSMN Thứ 5: phát hành và quay trực tiếp xổ số đài 3 đài Tây NinhAn Giang và Bình Thuận

- XSMN Thứ 6: quay trực tiếp xổ số đài 3 đài  Vĩnh LongBình Dương và Trà Vinh

- XSMN Thứ 7: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 4 đài TP Hồ Chí MinhLong AnBình Phước và Hậu Giang

- XSMN Chủ Nhật:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Tiền GiangKiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng phát hành.

Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

 

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

 

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

- Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Xem lịch hôm nay

Thứ hai, Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Copyright © 2002 by XSMT.VN - Xem trực tiếp XSMT hôm nay - Site Map