Thiết kế web xổ số

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ ba - Ngày 22-11-2022

XSMN » XSMN Thứ ba » XSMN 22-11-2022
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
55
79
93
G7
949
250
579
G6
3937
4761
6579
1218
7351
6807
0352
8028
0656
G5
0406
3380
5374
G4
69442
11626
43329
70081
98117
06346
70224
08613
22089
42283
00131
91778
72197
54312
27445
91222
90065
07030
34266
19364
50884
G3
15314
93421
00693
29677
36125
17324
G2
74219
87980
70323
G1
36426
61612
81932
ĐB
465257
170917
687609
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 06 07 09
1 19 - 14 - 17 17 - 12 - 12 - 13 - 18
2 26 - 21 - 24 - 26 - 29 23 - 22 - 24 - 25 - 28
3 37 31 32 - 30
4 42 - 46 - 49 45
5 57 - 55 51 - 50 52 - 56
6 61 65 - 64 - 66
7 79 77 - 78 - 79 74 - 79
8 81 80 - 80 - 83 - 89 84
9 93 - 97 93
Đuôi Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 80 - 50 - 80 30
1 21 - 61 - 81 31 - 51
2 42 12 - 12 32 - 22 - 52
3 93 - 13 - 83 23 - 93
4 14 - 24 24 - 64 - 74 - 84
5 55 25 - 45 - 65
6 26 - 06 - 26 - 46 66 - 56
7 57 - 17 - 37 17 - 07 - 77 - 97
8 78 - 18 28
9 19 - 29 - 49 - 79 89 - 79 09 - 79

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ ba - Ngày 01-11-2022

XSMN » XSMN Thứ ba » XSMN 01-11-2022
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
19
60
75
G7
552
585
815
G6
0296
9382
9172
4059
3694
5144
0148
2536
5915
G5
5963
4090
9531
G4
13402
61187
52095
08813
20936
67716
58252
81725
93585
75824
81792
31468
11714
84948
72338
04183
98045
35598
13976
93104
35118
G3
30639
46953
74804
53727
46652
42457
G2
38398
42445
90991
G1
51241
72322
96310
ĐB
267454
165010
856665
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02 04 04
1 13 - 16 - 19 10 - 14 10 - 15 - 15 - 18
2 22 - 24 - 25 - 27
3 39 - 36 38 - 31 - 36
4 41 45 - 44 - 48 45 - 48
5 54 - 52 - 52 - 53 59 52 - 57
6 63 68 - 60 65
7 72 76 - 75
8 87 - 82 85 - 85 83
9 98 - 95 - 96 92 - 90 - 94 91 - 98
Đuôi Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 10 - 60 - 90 10
1 41 91 - 31
2 02 - 52 - 52 - 72 - 82 22 - 92 52
3 53 - 13 - 63 83
4 54 04 - 14 - 24 - 44 - 94 04
5 95 45 - 25 - 85 - 85 65 - 15 - 15 - 45 - 75
6 36 - 16 - 96 76 - 36
7 87 27 57
8 98 68 - 48 38 - 18 - 48 - 98
9 39 - 19 59

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ ba - Ngày 11-10-2022

XSMN » XSMN Thứ ba » XSMN 11-10-2022
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
62
99
18
G7
750
437
751
G6
0291
4903
5530
7630
3567
4523
5650
3192
9340
G5
9896
0601
2595
G4
48067
42955
00070
77038
53258
86896
44818
81138
96507
65490
85232
96331
01587
20972
94963
96016
50573
82995
12637
75994
37989
G3
39222
97126
73814
73582
58049
02058
G2
00978
43796
98890
G1
86458
88979
63843
ĐB
107252
593177
682520
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03 07 - 01
1 18 14 16 - 18
2 22 - 26 23 20
3 38 - 30 38 - 30 - 31 - 32 - 37 37
4 43 - 40 - 49
5 52 - 50 - 55 - 58 - 58 58 - 50 - 51
6 67 - 62 67 63
7 78 - 70 77 - 72 - 79 73
8 82 - 87 89
9 96 - 91 - 96 96 - 90 - 99 90 - 92 - 94 - 95 - 95
Đuôi Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 70 - 30 - 50 90 - 30 20 - 40 - 50 - 90
1 91 31 - 01 51
2 52 - 22 - 62 82 - 32 - 72 92
3 03 23 43 - 63 - 73
4 14 94
5 55 95 - 95
6 26 - 96 - 96 96 16
7 67 77 - 07 - 37 - 67 - 87 37
8 58 - 18 - 38 - 58 - 78 38 58 - 18
9 79 - 99 49 - 89

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ ba - Ngày 27-09-2022

XSMN » XSMN Thứ ba » XSMN 27-09-2022
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
08
55
67
G7
164
381
375
G6
8080
4250
4974
7702
3848
4207
0328
9282
0148
G5
7199
7767
2534
G4
75838
95497
98677
18460
58159
73227
31281
28276
49467
04615
59270
51526
54515
40489
69458
38927
19578
03197
76339
43274
07530
G3
05704
15153
47400
92008
69540
18668
G2
56204
33963
23316
G1
39198
78207
88348
ĐB
041409
949449
430950
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09 - 04 - 04 - 08 07 - 00 - 02 - 07 - 08
1 15 - 15 16
2 27 26 27 - 28
3 38 39 - 30 - 34
4 49 - 48 48 - 40 - 48
5 53 - 50 - 59 55 50 - 58
6 60 - 64 63 - 67 - 67 68 - 67
7 77 - 74 76 - 70 78 - 74 - 75
8 81 - 80 89 - 81 82
9 98 - 97 - 99 97
Đuôi Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 60 - 50 - 80 00 - 70 50 - 30 - 40
1 81 81
2 02 82
3 53 63
4 04 - 04 - 64 - 74 74 - 34
5 15 - 15 - 55 75
6 76 - 26 16
7 97 - 27 - 77 07 - 07 - 67 - 67 27 - 67 - 97
8 98 - 08 - 38 08 - 48 48 - 28 - 48 - 58 - 68 - 78
9 09 - 59 - 99 49 - 89 39

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ ba - Ngày 20-09-2022

XSMN » XSMN Thứ ba » XSMN 20-09-2022
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
79
86
06
G7
199
091
829
G6
4362
3664
6479
3731
7835
2639
5005
6235
8589
G5
4237
2992
7338
G4
51930
26005
70605
82874
10420
10971
39039
21320
23033
75106
31773
23378
46203
41655
83647
57238
22626
76002
36737
48572
54694
G3
72872
68921
24251
80141
22044
49759
G2
08187
66182
47956
G1
16629
97255
14088
ĐB
308925
108232
649428
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 - 05 06 - 03 02 - 05 - 06
1
2 25 - 20 - 21 - 29 20 28 - 26 - 29
3 30 - 37 - 39 32 - 31 - 33 - 35 - 39 38 - 35 - 37 - 38
4 41 44 - 47
5 55 - 51 - 55 56 - 59
6 62 - 64
7 72 - 71 - 74 - 79 - 79 73 - 78 72
8 87 82 - 86 88 - 89
9 99 92 - 91 94
Đuôi Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 30 - 20 20
1 21 - 71 51 - 31 - 41 - 91
2 72 - 62 32 - 82 - 92 02 - 72
3 33 - 03 - 73
4 74 - 64 44 - 94
5 25 - 05 - 05 55 - 35 - 55 05 - 35
6 06 - 86 56 - 06 - 26
7 87 - 37 47 - 37
8 78 28 - 38 - 38 - 88
9 29 - 39 - 79 - 79 - 99 39 59 - 29 - 89
Xem thêm

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

- XSMN Thứ 2: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài TP Hồ Chí MinhĐồng Tháp  Cà Mau

- XSMN Thứ 3: quay số mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài Bến TreVũng Tàu  Bạc Liêu

- XSMN Thứ 4: phát hành trực tiếp xổ số đài 3 đài Đồng NaiCần Thơ và Sóc Trăng

- XSMN Thứ 5: phát hành và quay trực tiếp xổ số đài 3 đài Tây NinhAn Giang và Bình Thuận

- XSMN Thứ 6: quay trực tiếp xổ số đài 3 đài  Vĩnh LongBình Dương và Trà Vinh

- XSMN Thứ 7: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 4 đài TP Hồ Chí MinhLong AnBình Phước và Hậu Giang

- XSMN Chủ Nhật:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Tiền GiangKiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng phát hành.

Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

 

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

 

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

- Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Xem lịch hôm nay

Thứ hai, Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Copyright © 2002 by XSMT.VN - Xem trực tiếp XSMT hôm nay - Site Map