Thiết kế web xổ số

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ tư - Ngày 24-05-2023

XSMN » XSMN Thứ tư » XSMN 24-05-2023
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
52
21
15
G7
084
619
998
G6
5043
1175
6419
1912
2794
4534
5143
8775
6125
G5
9112
7457
1865
G4
61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851
88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712
G3
78068
88699
84554
36477
57269
85192
G2
57987
34496
60997
G1
85772
85428
74053
ĐB
459317
238481
004582
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06
1 17 - 11 - 12 - 17 - 19 19 - 12 - 19 12 - 15
2 28 - 21 29 - 25
3 32 35 - 30 - 34
4 43 42 - 43
5 52 54 - 51 - 57 53 - 53 - 58
6 68 - 62 69 - 65
7 72 - 75 77 75
8 87 - 82 - 84 - 87 81 - 88 82
9 99 - 98 96 - 94 - 98 97 - 90 - 92 - 92 - 98
Đuôi Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 30 90
1 11 81 - 21 - 51
2 72 - 12 - 32 - 52 - 62 - 82 12 82 - 12 - 42 - 92 - 92
3 43 53 - 43 - 53
4 84 54 - 34 - 94
5 75 35 65 - 15 - 25 - 75
6 96 - 06
7 17 - 17 - 87 - 87 77 - 57 97
8 68 - 98 28 - 88 - 98 58 - 98
9 99 - 19 19 - 19 69 - 29

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ tư - Ngày 17-05-2023

XSMN » XSMN Thứ tư » XSMN 17-05-2023
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
34
34
21
G7
615
843
251
G6
7075
7565
7456
1671
4148
4586
8719
4563
3888
G5
7941
4633
9342
G4
66151
85862
36747
56566
35652
74265
56857
55357
51582
14877
31443
10262
38856
60677
87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289
G3
88214
47994
32318
12353
07952
97585
G2
34278
68088
99979
G1
08812
22520
78805
ĐB
782638
253231
199323
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05
1 12 - 14 - 15 18 12 - 19
2 20 23 - 21 - 22 - 24 - 25
3 38 - 34 31 - 33 - 34
4 47 - 41 43 - 43 - 48 41 - 42
5 51 - 52 - 56 - 57 53 - 56 - 57 52 - 51
6 62 - 65 - 65 - 66 62 63
7 78 - 75 77 - 71 - 77 79 - 76
8 88 - 82 - 86 85 - 88 - 89
9 94
Đuôi Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 20
1 51 - 41 31 - 71 41 - 21 - 51
2 12 - 52 - 62 82 - 62 52 - 12 - 22 - 42
3 53 - 33 - 43 - 43 23 - 63
4 14 - 34 - 94 34 24
5 65 - 15 - 65 - 75 05 - 25 - 85
6 66 - 56 56 - 86 76
7 47 - 57 57 - 77 - 77
8 38 - 78 88 - 18 - 48 88
9 79 - 19 - 89

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ tư - Ngày 10-05-2023

XSMN » XSMN Thứ tư » XSMN 10-05-2023
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
13
47
44
G7
419
001
290
G6
7213
8571
9616
7808
2201
5746
7340
4538
9469
G5
9629
7713
7611
G4
28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886
70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013
85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674
G3
49204
92316
57732
62308
71183
54497
G2
91866
71276
69168
G1
35001
57715
23768
ĐB
005021
128993
383219
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01 - 04 - 05 - 07 08 - 01 - 01 - 08
1 16 - 13 - 13 - 16 - 19 15 - 13 - 13 19 - 10 - 11
2 21 - 21 - 25 - 28 - 29 22
3 32 - 38 - 39 38
4 40 - 46 - 47 44 - 40 - 44
5 56
6 66 68 - 60 - 68 - 69
7 71 76 72 - 74
8 86 86 83 - 87
9 93 - 94 - 94 97 - 90
Đuôi Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 40 60 - 10 - 40 - 90
1 21 - 01 - 21 - 71 01 - 01 11
2 32 22 - 72
3 13 - 13 93 - 13 - 13 83
4 04 94 - 94 44 - 44 - 74
5 25 - 05 15
6 66 - 16 - 16 - 56 - 86 76 - 46 - 86
7 07 47 97 - 87
8 28 08 - 08 - 38 68 - 38 - 68
9 29 - 19 39 19 - 69

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ tư - Ngày 03-05-2023

XSMN » XSMN Thứ tư » XSMN 03-05-2023
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
96
29
00
G7
690
371
144
G6
4689
9706
5564
1292
5712
0366
2399
3113
7705
G5
8030
4625
2942
G4
32934
19694
02918
81838
43383
95784
92145
49790
93529
05489
04113
14695
91978
54142
07490
84765
48066
63918
02173
56328
35627
G3
48728
85516
69230
56735
85496
17439
G2
08871
28942
80566
G1
25357
33671
43375
ĐB
798468
195447
803670
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 05 - 00
1 16 - 18 13 - 12 18 - 13
2 28 29 - 25 - 29 28 - 27
3 34 - 30 - 38 30 - 35 39
4 45 47 - 42 - 42 42 - 44
5 57
6 68 - 64 66 66 - 65 - 66
7 71 71 - 71 - 78 70 - 73 - 75
8 83 - 84 - 89 89
9 94 - 90 - 96 90 - 92 - 95 96 - 90 - 99
Đuôi Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 30 - 90 30 - 90 70 - 00 - 90
1 71 71 - 71
2 42 - 12 - 42 - 92 42
3 83 13 73 - 13
4 34 - 64 - 84 - 94 44
5 45 35 - 25 - 95 75 - 05 - 65
6 16 - 06 - 96 66 66 - 66 - 96
7 57 47 27
8 68 - 18 - 28 - 38 78 18 - 28
9 89 29 - 29 - 89 39 - 99

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ tư - Ngày 26-04-2023

XSMN » XSMN Thứ tư » XSMN 26-04-2023
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
91
62
79
G7
446
777
123
G6
1435
7618
6820
2203
8149
7376
9805
9518
3339
G5
3723
7774
7609
G4
11841
13340
90860
04084
69167
12483
13737
97528
09425
73925
69603
73352
48298
48351
57459
51139
43392
20024
09048
20707
14189
G3
64430
51112
44954
12155
38607
47940
G2
93693
74285
46628
G1
49571
67806
27166
ĐB
136789
788867
173140
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 - 03 - 03 07 - 05 - 07 - 09
1 12 - 18 18
2 23 - 20 28 - 25 - 25 28 - 23 - 24
3 30 - 35 - 37 39 - 39
4 41 - 40 - 46 49 40 - 40 - 48
5 54 - 51 - 52 - 55 59
6 60 - 67 67 - 62 66
7 71 74 - 76 - 77 79
8 89 - 83 - 84 85 89
9 93 - 91 98 92
Đuôi Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 30 - 20 - 40 - 60 40 - 40
1 71 - 41 - 91 51
2 12 52 - 62 92
3 93 - 23 - 83 03 - 03 23
4 84 54 - 74 24
5 35 85 - 25 - 25 - 55 05
6 46 06 - 76 66
7 67 - 37 67 - 77 07 - 07
8 18 28 - 98 28 - 18 - 48
9 89 49 59 - 09 - 39 - 39 - 79 - 89
Xem thêm

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

- XSMN Thứ 2: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài TP Hồ Chí MinhĐồng Tháp  Cà Mau

- XSMN Thứ 3: quay số mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài Bến TreVũng Tàu  Bạc Liêu

- XSMN Thứ 4: phát hành trực tiếp xổ số đài 3 đài Đồng NaiCần Thơ và Sóc Trăng

- XSMN Thứ 5: phát hành và quay trực tiếp xổ số đài 3 đài Tây NinhAn Giang và Bình Thuận

- XSMN Thứ 6: quay trực tiếp xổ số đài 3 đài  Vĩnh LongBình Dương và Trà Vinh

- XSMN Thứ 7: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 4 đài TP Hồ Chí MinhLong AnBình Phước và Hậu Giang

- XSMN Chủ Nhật:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Tiền GiangKiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng phát hành.

Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

 

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

 

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

- Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Xem lịch hôm nay

Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kết quả Xổ Số đã quay

Kết quả Xổ Số miền Bắc

Kết quả Xổ Số miền Trung

Kết quả Xổ Số miền Nam

Thống kê Xổ Số VIP hôm nay

Thống kê giải đặc biệt

Thống kê lô gan miền Bắc

Thống kê lô gan miền Nam

Thống kê lô gan miền Trung

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi lô

Thống kê nhanh

Thống kê lô xiên

Thống kê lô câm

Thống kê lô rơi

Thống kê bộ đề kép lệch

Thống kê bộ đề kép âm

Tiện ích quay thử Xổ Số

Quay thử Xổ Số miền Bắc

Quay thử Xổ Số miền Trung

Quay thử Xổ Số miền Nam

Sớ đầu đuôi Xổ Số 3 miền

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi miền Nam

Dự đoán Kết quả Xổ Số 3 miền

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Bắc

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Trung

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Nam

Tin Xổ Số hôm nay

Các cách đánh lô theo thứ từ dân chuyên chuẩn xác

Các cách bắt lô theo ngày chuẩn và chính xác nhất hiện nay

Lô Câm Là Gì? Chi Tiết Cách Soi Cầu Lô Câm Ai Cũng Nên Biết

Toàn tập sổ mơ năm 2023

Mơ thấy 3 con rắn – Chiêm bao thấy 3 con rắn đánh con gì?

Mơ thấy âm hộ - Chiêm bao thấy âm hộ đánh số mấy?

Mơ thấy ăn chay - Chiêm bao thấy ăn chay đánh con gì?Copyright © 2002 by XSMT.VN - Xem trực tiếp XSMT hôm nay - Site Map