Thiết kế web xổ số

Xổ số miền Trung ngày 21-05-2023

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 21-05-2023
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
G8
14
23
54
64
30
G7
342
930
329
982
453
G6
6424
0242
8430
8790
5246
9056
3284
9678
8881
4306
7665
4643
4329
9594
0315
G5
3504
8555
0732
9564
2220
G4
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
G3
90472
28124
72707
29197
66219
90660
37145
88820
47972
20969
G2
14581
26159
63913
39972
02673
G1
14086
96760
41707
07964
74030
ĐB
727077
602436
052659
930199
723029
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 08 - 04 07 - 07 07 - 09 01 - 06
1 15 - 14 13 - 16 - 19 12 15
2 24 - 21 - 24 28 - 23 29 20 29 - 20 - 28 - 29
3 34 - 30 36 - 30 32 37 - 34 30 - 30
4 42 - 42 46 - 46 49 - 40 - 42 45 - 43 - 44
5 58 - 52 59 - 55 - 56 59 - 54 53
6 62 60 60 - 64 64 - 62 - 64 - 64 - 65 69
7 77 - 72 74 - 78 72 - 70 73 - 72 - 72 - 74 - 75 - 79
8 86 - 81 89 84 - 81 82
9 97 - 90 - 96 - 97 - 97 99 98 - 94 - 95
Đuôi Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 30 60 - 30 - 90 60 - 40 20 - 70 30 - 20 - 30
1 81 - 21 81 01
2 72 - 42 - 42 - 52 - 62 42 - 32 72 - 12 - 62 - 82 72 - 72
3 23 13 43 73 - 53
4 24 - 04 - 14 - 24 - 34 64 - 54 - 74 - 84 64 - 34 - 44 - 64 - 64 74 - 94
5 15 55 45 - 65 95 - 15 - 75
6 86 36 - 46 - 46 - 56 - 96 16 06
7 77 07 - 07 - 97 - 97 - 97 07 37
8 58 - 08 28 78 28 - 98
9 59 - 89 59 - 09 - 19 - 29 - 49 99 29 - 29 - 69 - 79

Xổ số miền Trung ngày 14-05-2023

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14-05-2023
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
G8
77
91
45
61
89
G7
414
603
175
195
945
G6
2458
0005
0619
7358
5861
3408
9708
2621
0958
4279
4690
1621
3289
6178
5459
G5
1999
6336
2412
3778
3121
G4
23689
33216
73115
07404
15580
49151
47058
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
G3
44421
71221
43529
24730
82896
79318
47500
86478
34293
51414
G2
89546
33112
14353
42785
06540
G1
75856
11752
27820
06414
61385
ĐB
157684
603489
783042
701483
320593
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 04 - 05 08 - 03 08 00 - 01 - 05 04
1 16 - 14 - 15 - 19 12 - 16 18 - 12 - 18 14 - 15 14 - 13
2 21 - 21 29 20 - 21 - 21 21 21
3 30 - 36 32
4 46 43 42 - 45 - 45 40 - 44 - 45
5 56 - 51 - 58 - 58 52 - 57 - 58 53 - 58 54 - 59
6 61 62 69 - 61 66 - 68
7 77 71 - 79 75 78 - 78 - 79 77 - 78
8 84 - 80 - 89 89 81 83 - 85 85 - 89 - 89
9 99 93 - 91 - 97 96 - 91 - 91 93 - 90 - 95 - 95 93 - 93
Đuôi Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 80 30 20 00 - 90 40
1 21 - 21 - 51 71 - 61 - 91 81 - 21 - 21 - 91 - 91 01 - 21 - 61 21
2 52 - 12 42 - 12 - 62 32
3 93 - 03 - 43 53 83 - 93 93 - 13 - 93
4 84 - 04 - 14 14 14 - 04 - 44 - 54
5 15 - 05 45 - 45 - 75 85 - 05 - 15 - 95 - 95 85 - 45
6 56 - 16 - 46 16 - 36 96 66
7 77 57 - 97 77
8 58 - 58 58 - 08 18 - 08 - 18 - 58 78 - 78 68 - 78
9 89 - 19 - 99 89 - 29 - 79 69 - 79 89 - 59 - 89

Xổ số miền Trung ngày 07-05-2023

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07-05-2023
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
G8
74
71
27
31
61
G7
810
202
664
132
205
G6
4359
5199
7422
9665
5314
5157
8576
0365
5688
4834
7041
6252
4708
4817
9938
G5
0611
9671
7274
3663
1933
G4
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
G3
37080
19533
34663
67456
14279
01542
36723
85477
00590
74522
G2
94672
02971
83212
79570
78395
G1
24408
98571
36263
94806
81491
ĐB
661518
663950
908812
452694
791458
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 08 - 02 06 - 02 06 - 08 06 - 05 - 08
1 18 - 10 - 10 - 11 - 13 19 - 14 - 19 12 - 12 - 19 17
2 22 23 27 - 25 - 27 23 - 20 - 23 22 - 20
3 33 39 36 - 31 - 39 34 - 31 - 32 - 34 37 - 30 - 33 - 34 - 38
4 49 - 42 49 42 41
5 59 50 - 51 - 56 - 57 52 58
6 63 - 65 63 - 60 - 64 - 65 69 - 63 61 - 61
7 72 - 70 - 74 71 - 71 - 71 - 71 79 - 74 - 76 70 - 74 - 77
8 80 88 86
9 99 - 99 94 - 99 91 - 90 - 95
Đuôi Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 80 - 10 - 10 - 70 50 60 70 - 20 90 - 20 - 30
1 11 71 - 51 - 71 - 71 - 71 31 41 - 31 91 - 61 - 61
2 72 - 02 - 22 - 42 02 12 - 12 - 42 52 - 32 22
3 33 - 13 63 - 23 63 23 - 23 - 63 33
4 74 14 74 - 64 94 - 34 - 34 - 74 34
5 65 25 - 65 95 - 05
6 56 - 06 36 - 76 06 06 - 86
7 57 27 - 27 77 37 - 17
8 18 - 08 88 08 58 - 08 - 38
9 49 - 59 - 99 - 99 19 - 19 - 39 - 49 79 - 19 - 39 69 - 99

Xổ số miền Trung ngày 30-04-2023

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30-04-2023
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
G8
86
15
94
63
16
G7
617
296
897
130
639
G6
6712
1949
2221
6826
1141
6254
0813
0724
7669
3814
6745
1854
5318
8728
7015
G5
4173
6403
9234
7426
5686
G4
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499
83766
15885
97728
31727
21956
04606
79197
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
G3
41290
58761
50612
35422
13596
39862
31159
65235
28999
83454
G2
62529
14404
73216
74414
85228
G1
68750
21380
92083
08297
68626
ĐB
336021
835919
173600
560979
400766
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 04 - 03 00 - 06 02 02
1 10 - 12 - 17 19 - 12 - 15 16 - 13 14 - 14 18 - 15 - 16
2 21 - 21 - 25 - 29 22 - 26 - 27 28 - 24 - 27 25 - 24 - 26 26 - 28 - 28
3 33 34 35 - 30 - 36 39
4 49 - 49 42 - 41 42 - 45 45
5 50 50 - 54 56 59 - 54 - 59 54 - 50 - 55
6 61 - 64 62 - 66 - 69 63 66 - 67
7 78 - 73 73 - 77 79 - 72
8 88 - 81 - 86 80 83 - 85 85 - 86
9 90 99 - 96 96 - 94 - 97 - 97 97 99 - 94
Đuôi Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 50 - 10 - 90 80 - 50 00 30 50
1 21 - 21 - 61 - 81 41
2 12 12 - 22 - 42 62 42 - 02 - 72 02
3 73 33 - 03 - 73 83 - 13 63
4 64 04 - 54 34 - 24 - 94 14 - 14 - 24 - 54 54 - 94
5 25 15 85 35 - 25 - 45 55 - 15 - 45 - 85
6 86 26 - 96 16 - 06 - 56 - 66 - 96 36 - 26 66 - 16 - 26 - 86
7 17 27 - 77 27 - 97 - 97 97 67
8 78 - 88 28 28 - 18 - 28
9 29 - 49 - 49 19 - 99 69 79 - 59 - 59 99 - 39

Xổ số miền Trung ngày 23-04-2023

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23-04-2023
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
G8
56
20
64
62
59
G7
454
347
384
655
590
G6
8224
4202
8434
9587
5926
3446
6705
5345
6216
4141
6826
3621
0021
8394
9663
G5
6453
1033
1346
9117
9869
G4
02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142
96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729
79241
83997
63403
62948
26834
68362
67108
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
G3
09731
12920
38577
92049
34944
76599
76893
21210
92189
32317
G2
29627
31410
87067
49118
19673
G1
08545
75412
19122
65722
43707
ĐB
510739
304673
576692
580016
183209
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 02 03 - 05 - 08 09 - 07 - 07
1 14 12 - 10 16 16 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 17 - 16
2 27 - 20 - 24 - 26 29 - 20 - 26 22 22 - 21 - 26 23 - 21
3 39 - 31 - 34 33 34 31 - 31
4 45 - 42 49 - 46 - 47 44 - 41 - 45 - 46 - 48 41 - 41 - 42 41
5 53 - 54 - 56 57 55 55 - 56 - 59
6 65 66 67 - 62 - 64 68 - 62 69 - 63
7 73 - 77 73
8 85 - 89 86 - 81 - 87 84 89
9 99 94 - 99 92 - 97 - 99 93 94 - 90 - 94
Đuôi Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 20 10 - 20 10 90
1 31 81 41 31 - 21 - 31 - 41 - 41 41 - 21
2 42 - 02 12 92 - 22 - 62 22 - 42 - 62
3 53 73 - 33 03 93 - 13 73 - 23 - 63
4 14 - 24 - 34 - 54 94 44 - 34 - 64 - 84 94 - 94
5 45 - 65 - 85 05 - 45 55 55
6 26 - 56 66 - 26 - 46 - 86 46 - 16 16 - 16 - 26 16 - 56
7 27 77 - 47 - 57 - 87 67 - 97 17 07 - 07 - 17
8 48 - 08 18 - 68
9 39 - 89 - 99 49 - 29 - 99 99 09 - 59 - 69 - 89
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kết quả Xổ Số đã quay

Kết quả Xổ Số miền Bắc

Kết quả Xổ Số miền Trung

Kết quả Xổ Số miền Nam

Thống kê Xổ Số VIP hôm nay

Thống kê giải đặc biệt

Thống kê lô gan miền Bắc

Thống kê lô gan miền Nam

Thống kê lô gan miền Trung

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi lô

Thống kê nhanh

Thống kê lô xiên

Thống kê lô câm

Thống kê lô rơi

Thống kê bộ đề kép lệch

Thống kê bộ đề kép âm

Tiện ích quay thử Xổ Số

Quay thử Xổ Số miền Bắc

Quay thử Xổ Số miền Trung

Quay thử Xổ Số miền Nam

Sớ đầu đuôi Xổ Số 3 miền

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi miền Nam

Dự đoán Kết quả Xổ Số 3 miền

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Bắc

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Trung

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Nam

Tin Xổ Số hôm nay

Các cách đánh lô theo thứ từ dân chuyên chuẩn xác

Các cách bắt lô theo ngày chuẩn và chính xác nhất hiện nay

Lô Câm Là Gì? Chi Tiết Cách Soi Cầu Lô Câm Ai Cũng Nên Biết

Toàn tập sổ mơ năm 2023

Mơ thấy 3 con rắn – Chiêm bao thấy 3 con rắn đánh con gì?

Mơ thấy âm hộ - Chiêm bao thấy âm hộ đánh số mấy?

Mơ thấy ăn chay - Chiêm bao thấy ăn chay đánh con gì?Copyright © 2002 by XSMT.VN - Xem trực tiếp XSMT hôm nay - Site Map