Thiết kế web xổ số

Xổ số miền Trung ngày 24-05-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 24-05-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
57
14
23
54
G7
194
342
930
329
G6
1143
2976
7417
6424
0242
8430
8790
5246
9056
3284
9678
8881
G5
2926
3504
8555
0732
G4
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
G3
40693
71400
90472
28124
72707
29197
66219
90660
G2
87843
14581
26159
63913
G1
84672
14086
96760
41707
ĐB
194093
727077
602436
052659
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 08 - 04 07 - 07 07 - 09
1 17 15 - 14 13 - 16 - 19
2 26 24 - 21 - 24 28 - 23 29
3 37 - 33 34 - 30 36 - 30 32
4 43 - 43 - 45 42 - 42 46 - 46 49 - 40 - 42
5 57 58 - 52 59 - 55 - 56 59 - 54
6 62 60 60 - 64
7 72 - 73 - 74 - 76 77 - 72 74 - 78
8 82 86 - 81 89 84 - 81
9 93 - 92 - 93 - 94 97 - 90 - 96 - 97 - 97
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 30 60 - 30 - 90 60 - 40
1 81 - 21 81
2 72 - 82 - 92 72 - 42 - 42 - 52 - 62 42 - 32
3 93 - 33 - 43 - 43 - 73 - 93 23 13
4 74 - 94 24 - 04 - 14 - 24 - 34 64 - 54 - 74 - 84
5 45 15 55
6 26 - 76 86 36 - 46 - 46 - 56 - 96 16
7 37 - 17 - 57 77 07 - 07 - 97 - 97 - 97 07
8 58 - 08 28 78
9 59 - 89 59 - 09 - 19 - 29 - 49

Xổ số miền Trung ngày 17-05-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 17-05-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
29
77
91
45
G7
715
414
603
175
G6
7284
1565
1339
2458
0005
0619
7358
5861
3408
9708
2621
0958
G5
5105
1999
6336
2412
G4
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
23689
33216
73115
07404
15580
49151
47058
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
G3
17386
24408
44421
71221
43529
24730
82896
79318
G2
98739
89546
33112
14353
G1
32934
75856
11752
27820
ĐB
181996
157684
603489
783042
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 08 - 02 - 05 04 - 05 08 - 03 08
1 18 - 15 16 - 14 - 15 - 19 12 - 16 18 - 12 - 18
2 28 - 25 - 25 - 29 21 - 21 29 20 - 21 - 21
3 34 - 30 - 39 - 39 30 - 36
4 45 46 43 42 - 45 - 45
5 56 - 51 - 58 - 58 52 - 57 - 58 53 - 58
6 65 61 62
7 77 71 - 79 75
8 86 - 84 84 - 80 - 89 89 81
9 96 99 93 - 91 - 97 96 - 91 - 91
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 30 80 30 20
1 21 - 21 - 51 71 - 61 - 91 81 - 21 - 21 - 91 - 91
2 02 52 - 12 42 - 12 - 62
3 93 - 03 - 43 53
4 34 - 84 84 - 04 - 14
5 25 - 05 - 15 - 25 - 45 - 65 15 - 05 45 - 45 - 75
6 96 - 86 56 - 16 - 46 16 - 36 96
7 77 57 - 97
8 08 - 18 - 28 58 - 58 58 - 08 18 - 08 - 18 - 58
9 39 - 29 - 39 89 - 19 - 99 89 - 29 - 79

Xổ số miền Trung ngày 10-05-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 10-05-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
33
74
71
27
G7
186
810
202
664
G6
9719
4070
6783
4359
5199
7422
9665
5314
5157
8576
0365
5688
G5
1218
0611
9671
7274
G4
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
G3
54469
57616
37080
19533
34663
67456
14279
01542
G2
91000
94672
02971
83212
G1
62574
24408
98571
36263
ĐB
997962
661518
663950
908812
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 - 08 08 - 02 06 - 02
1 16 - 14 - 18 - 18 - 19 18 - 10 - 10 - 11 - 13 19 - 14 - 19 12 - 12 - 19
2 22 23 27 - 25 - 27
3 35 - 33 33 39 36 - 31 - 39
4 49 - 42 49 42
5 50 59 50 - 51 - 56 - 57
6 62 - 61 - 69 63 - 65 63 - 60 - 64 - 65
7 74 - 70 72 - 70 - 74 71 - 71 - 71 - 71 79 - 74 - 76
8 86 - 83 - 86 80 88
9 99 - 99
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 - 50 - 70 80 - 10 - 10 - 70 50 60
1 61 11 71 - 51 - 71 - 71 - 71 31
2 62 72 - 02 - 22 - 42 02 12 - 12 - 42
3 83 - 33 33 - 13 63 - 23 63
4 74 - 14 74 14 74 - 64
5 35 65 25 - 65
6 16 - 86 - 86 56 - 06 36 - 76
7 57 27 - 27
8 08 - 18 - 18 18 - 08 88
9 69 - 19 49 - 59 - 99 - 99 19 - 19 - 39 - 49 79 - 19 - 39

Xổ số miền Trung ngày 03-05-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 03-05-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
36
86
15
94
G7
927
617
296
897
G6
8059
9337
3616
6712
1949
2221
6826
1141
6254
0813
0724
7669
G5
1921
4173
6403
9234
G4
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499
83766
15885
97728
31727
21956
04606
79197
G3
86578
75718
41290
58761
50612
35422
13596
39862
G2
43699
62529
14404
73216
G1
76642
68750
21380
92083
ĐB
498688
336021
835919
173600
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 04 - 03 00 - 06
1 18 - 13 - 16 10 - 12 - 17 19 - 12 - 15 16 - 13
2 26 - 21 - 27 21 - 21 - 25 - 29 22 - 26 - 27 28 - 24 - 27
3 30 - 36 - 37 33 34
4 42 - 48 49 - 49 42 - 41
5 59 - 59 50 50 - 54 56
6 61 - 64 62 - 66 - 69
7 78 - 79 78 - 73 73 - 77
8 88 88 - 81 - 86 80 83 - 85
9 99 - 98 90 99 - 96 96 - 94 - 97 - 97
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 30 50 - 10 - 90 80 - 50 00
1 21 21 - 21 - 61 - 81 41
2 42 12 12 - 22 - 42 62
3 13 73 33 - 03 - 73 83 - 13
4 64 04 - 54 34 - 24 - 94
5 25 15 85
6 26 - 16 - 36 86 26 - 96 16 - 06 - 56 - 66 - 96
7 37 - 27 17 27 - 77 27 - 97 - 97
8 88 - 18 - 48 - 78 - 98 78 - 88 28
9 99 - 59 - 59 - 79 29 - 49 - 49 19 - 99 69

Xổ số miền Trung ngày 26-04-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 26-04-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
03
56
20
64
G7
905
454
347
384
G6
7401
5702
3702
8224
4202
8434
9587
5926
3446
6705
5345
6216
G5
2346
6453
1033
1346
G4
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142
96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729
79241
83997
63403
62948
26834
68362
67108
G3
31080
04540
09731
12920
38577
92049
34944
76599
G2
80100
29627
31410
87067
G1
04271
08545
75412
19122
ĐB
626057
510739
304673
576692
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 - 01 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05 - 05 02 03 - 05 - 08
1 14 14 12 - 10 16
2 27 - 20 - 24 - 26 29 - 20 - 26 22
3 39 - 31 - 34 33 34
4 40 - 46 45 - 42 49 - 46 - 47 44 - 41 - 45 - 46 - 48
5 57 - 50 53 - 54 - 56 57
6 65 66 67 - 62 - 64
7 71 73 - 77
8 80 85 - 89 86 - 81 - 87 84
9 98 - 90 - 94 99 94 - 99 92 - 97 - 99
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 - 40 - 50 - 80 - 90 20 10 - 20
1 71 - 01 31 81 41
2 02 - 02 42 - 02 12 92 - 22 - 62
3 03 53 73 - 33 03
4 14 - 04 - 94 14 - 24 - 34 - 54 94 44 - 34 - 64 - 84
5 05 - 05 45 - 65 - 85 05 - 45
6 46 26 - 56 66 - 26 - 46 - 86 46 - 16
7 57 27 77 - 47 - 57 - 87 67 - 97
8 98 48 - 08
9 39 - 89 - 99 49 - 29 - 99 99
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kết quả Xổ Số đã quay

Kết quả Xổ Số miền Bắc

Kết quả Xổ Số miền Trung

Kết quả Xổ Số miền Nam

Thống kê Xổ Số VIP hôm nay

Thống kê giải đặc biệt

Thống kê lô gan miền Bắc

Thống kê lô gan miền Nam

Thống kê lô gan miền Trung

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi lô

Thống kê nhanh

Thống kê lô xiên

Thống kê lô câm

Thống kê lô rơi

Thống kê bộ đề kép lệch

Thống kê bộ đề kép âm

Tiện ích quay thử Xổ Số

Quay thử Xổ Số miền Bắc

Quay thử Xổ Số miền Trung

Quay thử Xổ Số miền Nam

Sớ đầu đuôi Xổ Số 3 miền

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi miền Nam

Dự đoán Kết quả Xổ Số 3 miền

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Bắc

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Trung

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Nam

Tin Xổ Số hôm nay

Các cách đánh lô theo thứ từ dân chuyên chuẩn xác

Các cách bắt lô theo ngày chuẩn và chính xác nhất hiện nay

Lô Câm Là Gì? Chi Tiết Cách Soi Cầu Lô Câm Ai Cũng Nên Biết

Toàn tập sổ mơ năm 2023

Mơ thấy 3 con rắn – Chiêm bao thấy 3 con rắn đánh con gì?

Mơ thấy âm hộ - Chiêm bao thấy âm hộ đánh số mấy?

Mơ thấy ăn chay - Chiêm bao thấy ăn chay đánh con gì?Copyright © 2002 by XSMT.VN - Xem trực tiếp XSMT hôm nay - Site Map