Thiết kế web xổ số

Xổ số miền Trung ngày 19-05-2023

XSMT » XSMT Thứ sáu » XSMT 19-05-2023
Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
64
30
34
82
19
G7
982
453
368
797
368
G6
4306
7665
4643
4329
9594
0315
8569
2135
9567
8205
1126
6550
1029
6530
2724
G5
9564
2220
7878
4218
1432
G4
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
G3
37145
88820
47972
20969
50738
93375
32944
16749
10570
99720
G2
39972
02673
47762
74869
71117
G1
07964
74030
45027
22277
03192
ĐB
930199
723029
036398
232371
699494
Đầu Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 - 06 06 - 05 07
1 12 15 10 19 - 13 - 18 17 - 12 - 19
2 20 29 - 20 - 28 - 29 27 - 25 - 27 23 - 26 20 - 20 - 24 - 29
3 37 - 34 30 - 30 38 - 34 - 35 37 - 30 - 32
4 45 - 43 - 44 44 - 44 - 49
5 53 50 52
6 64 - 62 - 64 - 64 - 65 69 62 - 64 - 67 - 68 - 69 69 63 - 64 - 68
7 72 - 70 73 - 72 - 72 - 74 - 75 - 79 75 - 78 71 - 77 70
8 82 86 - 80 83 - 82 - 83
9 99 98 - 94 - 95 98 - 96 97 94 - 92
Đuôi Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 20 - 70 30 - 20 - 30 10 - 80 50 70 - 20 - 20 - 30
1 01 71
2 72 - 12 - 62 - 82 72 - 72 62 82 92 - 12 - 32 - 52
3 43 73 - 53 23 - 13 - 83 - 83 63
4 64 - 34 - 44 - 64 - 64 74 - 94 64 - 34 44 - 44 94 - 24 - 64
5 45 - 65 95 - 15 - 75 75 - 25 - 35 05
6 06 96 - 86 06 - 26
7 37 27 - 27 - 67 77 - 97 17 - 07 - 37
8 28 - 98 98 - 38 - 68 - 78 18 68
9 99 29 - 29 - 69 - 79 69 69 - 19 - 49 29 - 19

Xổ số miền Trung ngày 12-05-2023

XSMT » XSMT Thứ sáu » XSMT 12-05-2023
Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
61
89
96
53
66
G7
195
945
488
256
662
G6
4279
4690
1621
3289
6178
5459
9347
7950
8646
5202
0072
8465
6504
8542
3376
G5
3778
3121
8063
1018
7603
G4
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
G3
47500
86478
34293
51414
69096
93345
62277
14769
46918
55421
G2
42785
06540
01830
75791
34080
G1
06414
61385
83816
93532
65391
ĐB
701483
320593
381981
233338
452004
Đầu Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00 - 01 - 05 04 09 - 02 04 - 03 - 04 - 08
1 14 - 15 14 - 13 16 - 14 18 18 - 14
2 21 21 21 - 23
3 32 30 38 - 32
4 40 - 44 - 45 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 46 46 - 42
5 54 - 59 50 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 58 - 57
6 69 - 61 66 - 68 63 - 63 69 - 65 62 - 66
7 78 - 78 - 79 77 - 78 73 77 - 72 76
8 83 - 85 85 - 89 - 89 81 - 88 88 80
9 93 - 90 - 95 - 95 93 - 93 96 - 96 - 98 91 91 - 90
Đuôi Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00 - 90 40 30 - 50 50 80 - 90
1 01 - 21 - 61 21 81 91 91 - 21
2 32 42 32 - 02 - 52 - 72 42 - 62
3 83 - 93 93 - 13 - 93 63 - 63 - 73 53 23 - 03
4 14 14 - 04 - 44 - 54 14 - 44 - 44 04 - 04 - 14
5 85 - 05 - 15 - 95 - 95 85 - 45 45 65
6 66 16 - 46 - 96 - 96 46 - 56 - 56 - 56 46 - 66 - 76
7 77 47 77 57
8 78 - 78 68 - 78 98 - 88 38 - 18 - 88 18 - 08 - 58
9 69 - 79 89 - 59 - 89 69 - 09

Xổ số miền Trung ngày 05-05-2023

XSMT » XSMT Thứ sáu » XSMT 05-05-2023
Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
31
61
35
50
32
G7
132
205
330
913
627
G6
4834
7041
6252
4708
4817
9938
3954
9040
2400
3814
2841
9219
9367
8390
8434
G5
3663
1933
2553
9038
7387
G4
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
G3
36723
85477
00590
74522
10827
48606
01132
86264
43050
73599
G2
79570
78395
85943
66600
81642
G1
94806
81491
34575
18033
73544
ĐB
452694
791458
355030
812358
139284
Đầu Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 06 - 08 06 - 05 - 08 06 - 00 - 04 00
1 17 12 - 13 - 14 - 19 13
2 23 - 20 - 23 22 - 20 27 - 27 - 28 27
3 34 - 31 - 32 - 34 37 - 30 - 33 - 34 - 38 30 - 30 - 34 - 35 33 - 32 - 36 - 38 38 - 32 - 34
4 41 43 - 40 40 - 41 44 - 42
5 52 58 51 - 53 - 54 58 - 50 - 54 50 - 55
6 69 - 63 61 - 61 61 64 - 62 - 68 67
7 70 - 74 - 77 75 77 - 74
8 86 84 - 86 - 87
9 94 - 99 91 - 90 - 95 96 97 99 - 90 - 99
Đuôi Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 70 - 20 90 - 20 - 30 30 - 00 - 30 - 40 00 - 40 - 50 50 - 90
1 41 - 31 91 - 61 - 61 61 - 51 41
2 52 - 32 22 32 - 12 - 62 42 - 32
3 23 - 23 - 63 33 43 - 53 33 - 13 13
4 94 - 34 - 34 - 74 34 04 - 34 - 54 64 - 14 - 54 84 - 34 - 44 - 74
5 95 - 05 75 - 35 55
6 06 06 - 86 06 - 96 36 86
7 77 37 - 17 27 - 27 97 77 - 27 - 67 - 87
8 08 58 - 08 - 38 28 58 - 38 - 68 38
9 69 - 99 19 99 - 99

Xổ số miền Trung ngày 28-04-2023

XSMT » XSMT Thứ sáu » XSMT 28-04-2023
Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
63
16
70
47
84
G7
130
639
368
469
387
G6
3814
6745
1854
5318
8728
7015
2606
9657
7928
5169
6921
8267
0146
9045
3937
G5
7426
5686
9464
9756
0502
G4
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
G3
31159
65235
28999
83454
20823
21989
41075
91124
63758
87219
G2
74414
85228
94429
60474
13810
G1
08297
68626
40378
87556
01668
ĐB
560979
400766
244720
777347
679318
Đầu Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02 02 06 - 06 09 02
1 14 - 14 18 - 15 - 16 17 18 - 10 - 19
2 25 - 24 - 26 26 - 28 - 28 20 - 23 - 28 - 29 24 - 20 - 21 - 23 - 27
3 35 - 30 - 36 39 34 - 39 30 - 31 - 37
4 42 - 45 45 42 47 - 47 46 - 45 - 46
5 59 - 54 - 59 54 - 50 - 55 50 - 57 56 - 56 58 - 54 - 59
6 63 66 - 67 69 - 64 - 68 61 - 67 - 69 - 69 68
7 79 - 72 78 - 70 - 74 74 - 75 - 75
8 85 - 86 89 87 - 84 - 87
9 97 99 - 94 90
Đuôi Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 30 50 20 - 50 - 70 20 10 - 30 - 90
1 61 - 21 31
2 42 - 02 - 72 02 42 02
3 63 23 23
4 14 - 14 - 24 - 54 54 - 94 34 - 64 - 74 74 - 24 54 - 84
5 35 - 25 - 45 55 - 15 - 45 - 85 75 - 75 45
6 36 - 26 66 - 16 - 26 - 86 06 - 06 56 - 56 46 - 46
7 97 67 57 47 - 17 - 27 - 47 - 67 87 - 37 - 87
8 28 - 18 - 28 78 - 28 - 68 18 - 58 - 68
9 79 - 59 - 59 99 - 39 29 - 39 - 69 - 89 09 - 69 - 69 19 - 59

Xổ số miền Trung ngày 21-04-2023

XSMT » XSMT Thứ sáu » XSMT 21-04-2023
Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
62
59
19
17
90
G7
655
590
279
444
762
G6
4141
6826
3621
0021
8394
9663
6166
6117
3153
3741
1597
2250
9267
5710
4628
G5
9117
9869
1124
6936
1688
G4
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
14184
23790
34751
10439
44324
95788
14125
18807
67794
33820
32749
43048
26331
60509
21877
04696
98014
11666
31789
24475
12061
G3
76893
21210
92189
32317
33379
78976
66388
23320
67731
36890
G2
49118
19673
99463
14136
42967
G1
65722
43707
80343
14839
73298
ĐB
580016
183209
291616
827283
972499
Đầu Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09 - 07 - 07 07 - 09
1 16 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 17 - 16 16 - 17 - 19 17 14 - 10
2 22 - 21 - 26 23 - 21 24 - 24 - 25 20 - 20 28
3 31 - 31 39 39 - 31 - 36 - 36 31
4 41 - 41 - 42 41 43 49 - 41 - 44 - 48
5 55 55 - 56 - 59 51 - 53 50
6 68 - 62 69 - 63 63 - 66 67 - 61 - 62 - 66 - 67
7 73 79 - 76 - 79 77 - 75
8 89 84 - 88 83 - 88 89 - 88
9 93 94 - 90 - 94 90 94 - 97 99 - 90 - 90 - 96 - 98
Đuôi Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 10 90 90 20 - 20 - 50 90 - 10 - 90
1 31 - 21 - 31 - 41 - 41 41 - 21 51 31 - 41 31 - 61
2 22 - 42 - 62 62
3 93 - 13 73 - 23 - 63 43 - 53 - 63 83
4 94 - 94 84 - 24 - 24 94 - 44 14
5 55 55 25 75
6 16 - 16 - 26 16 - 56 16 - 66 - 76 36 - 36 96 - 66
7 17 07 - 07 - 17 17 07 - 17 - 97 67 - 67 - 77
8 18 - 68 88 88 - 48 98 - 28 - 88
9 09 - 59 - 69 - 89 79 - 19 - 39 - 79 39 - 09 - 49 99 - 89
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kết quả Xổ Số đã quay

Kết quả Xổ Số miền Bắc

Kết quả Xổ Số miền Trung

Kết quả Xổ Số miền Nam

Thống kê Xổ Số VIP hôm nay

Thống kê giải đặc biệt

Thống kê lô gan miền Bắc

Thống kê lô gan miền Nam

Thống kê lô gan miền Trung

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi lô

Thống kê nhanh

Thống kê lô xiên

Thống kê lô câm

Thống kê lô rơi

Thống kê bộ đề kép lệch

Thống kê bộ đề kép âm

Tiện ích quay thử Xổ Số

Quay thử Xổ Số miền Bắc

Quay thử Xổ Số miền Trung

Quay thử Xổ Số miền Nam

Sớ đầu đuôi Xổ Số 3 miền

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi miền Nam

Dự đoán Kết quả Xổ Số 3 miền

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Bắc

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Trung

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Nam

Tin Xổ Số hôm nay

Các cách đánh lô theo thứ từ dân chuyên chuẩn xác

Các cách bắt lô theo ngày chuẩn và chính xác nhất hiện nay

Lô Câm Là Gì? Chi Tiết Cách Soi Cầu Lô Câm Ai Cũng Nên Biết

Toàn tập sổ mơ năm 2023

Mơ thấy 3 con rắn – Chiêm bao thấy 3 con rắn đánh con gì?

Mơ thấy âm hộ - Chiêm bao thấy âm hộ đánh số mấy?

Mơ thấy ăn chay - Chiêm bao thấy ăn chay đánh con gì?Copyright © 2002 by XSMT.VN - Xem trực tiếp XSMT hôm nay - Site Map