Thiết kế web xổ số

Xổ số miền Trung ngày 01-10-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 01-10-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
59
86
87
G7
843
450
558
G6
4146
6095
8235
8273
8936
0318
4039
2050
5645
G5
8952
3832
2232
G4
30895
72837
43850
20109
79049
02758
36879
06821
95278
51253
15560
96405
58795
88598
12273
53987
13272
29457
89185
61935
79535
G3
38465
57020
91459
66515
37057
82651
G2
67623
11871
54045
G1
09190
79239
82516
ĐB
770005
800622
337479
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 05 - 09 05
1 15 - 18 16
2 23 - 20 22 - 21
3 37 - 35 39 - 32 - 36 35 - 32 - 35 - 39
4 49 - 43 - 46 45 - 45
5 50 - 52 - 58 - 59 59 - 50 - 53 57 - 50 - 51 - 57 - 58
6 65 60
7 79 71 - 73 - 78 79 - 72 - 73
8 86 87 - 85 - 87
9 90 - 95 - 95 95 - 98
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 90 - 20 - 50 60 - 50 50
1 71 - 21 51
2 52 22 - 32 72 - 32
3 23 - 43 53 - 73 73
4
5 05 - 35 - 65 - 95 - 95 15 - 05 - 95 45 - 35 - 35 - 45 - 85
6 46 36 - 86 16
7 37 57 - 57 - 87 - 87
8 58 78 - 18 - 98 58
9 09 - 49 - 59 - 79 39 - 59 79 - 39

Xổ số miền Trung ngày 24-09-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 24-09-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
93
72
07
G7
079
931
440
G6
9034
7870
4631
9232
4522
2569
3961
6755
0401
G5
9571
9182
2780
G4
64972
51613
14479
10702
13381
94402
14797
38675
63680
29736
32593
95234
77454
49851
77957
45755
84884
03523
44340
95457
32663
G3
28289
36107
86305
03196
48334
87346
G2
06140
00167
53575
G1
72126
63195
47314
ĐB
066089
809574
892092
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 07 - 02 - 02 05 01 - 07
1 13 14
2 26 22 23
3 34 - 31 36 - 31 - 32 - 34 34
4 40 46 - 40 - 40
5 54 - 51 57 - 55 - 55 - 57
6 67 - 69 63 - 61
7 72 - 70 - 71 - 79 - 79 74 - 72 - 75 75
8 89 - 81 - 89 80 - 82 84 - 80
9 97 - 93 95 - 93 - 96 92
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 40 - 70 80 40 - 40 - 80
1 81 - 31 - 71 51 - 31 61 - 01
2 72 - 02 - 02 82 - 22 - 32 - 72 92
3 13 - 93 93 23 - 63
4 34 74 - 34 - 54 14 - 34 - 84
5 95 - 05 - 75 75 - 55 - 55
6 26 96 - 36 46
7 07 - 97 67 57 - 07 - 57
8
9 89 - 79 - 79 - 89 69

Xổ số miền Trung ngày 17-09-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 17-09-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
21
53
57
G7
459
456
166
G6
0017
3578
5113
7469
3414
2581
9168
1478
7332
G5
8075
6838
1687
G4
14412
38674
56641
86020
70830
49592
74720
22573
68344
63939
99417
15979
55910
79604
89573
72377
09376
15572
10083
00810
42816
G3
18618
60712
77064
03488
36802
99003
G2
33062
90092
07148
G1
44859
86405
09755
ĐB
853656
800859
137609
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 05 - 04 09 - 02 - 03
1 18 - 12 - 12 - 13 - 17 17 - 10 - 14 10 - 16
2 20 - 20 - 21
3 30 39 - 38 32
4 41 44 48
5 56 - 59 - 59 59 - 53 - 56 55 - 57
6 62 64 - 69 68 - 66
7 74 - 75 - 78 73 - 79 73 - 72 - 76 - 77 - 78
8 88 - 81 83 - 87
9 92 92
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 20 - 20 - 30 10 10
1 41 - 21 81
2 62 - 12 - 12 - 92 92 02 - 32 - 72
3 13 73 - 53 03 - 73 - 83
4 74 64 - 04 - 14 - 44
5 75 05 55
6 56 56 76 - 16 - 66
7 17 17 77 - 57 - 87
8 18 - 78 88 - 38 48 - 68 - 78
9 59 - 59 59 - 39 - 69 - 79 09

Xổ số miền Trung ngày 10-09-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 10-09-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
77
55
33
G7
980
893
796
G6
0718
9268
5401
0674
9215
5517
2928
9870
5564
G5
4205
5515
8863
G4
89566
77926
25135
22558
93896
30492
16746
41344
89608
48238
52398
11735
14516
60722
47984
90108
33892
98855
50156
48687
94174
G3
60024
07154
64400
69669
83337
05859
G2
42228
10227
15646
G1
15455
73682
65101
ĐB
757959
907600
997167
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 05 - 01 00 - 00 - 08 01 - 08
1 18 16 - 15 - 15 - 17
2 28 - 24 - 26 27 - 22 28
3 35 38 - 35 37 - 33
4 46 44 46
5 59 - 54 - 55 - 58 55 59 - 55 - 56
6 66 - 68 69 67 - 63 - 64
7 77 74 74 - 70
8 80 82 84 - 87
9 96 - 92 98 - 93 92 - 96
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 80 00 - 00 70
1 01 01
2 92 82 - 22 92
3 93 63 - 33
4 24 - 54 44 - 74 84 - 64 - 74
5 55 - 05 - 35 35 - 15 - 15 - 55 55
6 66 - 26 - 46 - 96 16 46 - 56 - 96
7 77 27 - 17 67 - 37 - 87
8 28 - 18 - 58 - 68 08 - 38 - 98 08 - 28
9 59 69 59

Xổ số miền Trung ngày 03-09-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 03-09-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
66
86
06
G7
936
919
707
G6
1635
2963
8772
5986
1488
9217
0959
2157
2301
G5
2595
0359
2279
G4
95577
88987
83485
22325
34400
40626
34096
61872
35286
12035
68479
42163
96761
69337
38901
06196
63877
00791
99715
68242
23283
G3
96909
45109
30356
06404
41905
26800
G2
79371
81223
68855
G1
44190
55046
47902
ĐB
908388
327857
281288
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 09 - 00 - 09 04 02 - 00 - 01 - 01 - 05 - 06 - 07
1 17 - 19 15
2 25 - 26 23
3 35 - 36 35 - 37
4 46 42
5 57 - 56 - 59 55 - 57 - 59
6 63 - 66 63 - 61
7 71 - 72 - 77 72 - 79 77 - 79
8 88 - 85 - 87 86 - 86 - 86 - 88 88 - 83
9 90 - 95 - 96 96 - 91
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 90 - 00 00
1 71 61 01 - 01 - 91
2 72 72 02 - 42
3 63 23 - 63 83
4 04
5 85 - 25 - 35 - 95 35 55 - 05 - 15
6 26 - 36 - 66 - 96 46 - 56 - 86 - 86 - 86 96 - 06
7 77 - 87 57 - 17 - 37 77 - 07 - 57
8 88 88 88
9 09 - 09 79 - 19 - 59 79 - 59
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Chủ nhật, Ngày 09 Tháng 10 Năm 2022

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Copyright © 2002 by XSMT.VN - Xem trực tiếp XSMT hôm nay - Site Map